Skip to content

Welkom bij

Dutch in Practice

Een tweede taal spreken is als het hebben van een tweede ziel.
Mówienie drugim językiem jest jak posiadanie drugiej duszy.

Dutch in Practice

Onze cursussen worden verzorgd in kleine groepen. Tijdens de lessen spreekt de docent zowel Pools als Nederlands. Dit maakt het voor leerlingen gemakkelijker om moeilijke grammaticaregels te begrijpen, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de uitspraak of het vertalen van de zinnen. Dit is vooral gunstig op het beginniveau. 

Later, naarmate het doorgroeiniveau toeneemt, gebruikt de leraar steeds meer Nederlands.

Tijdens de lessen komen regelmatig aspecten van culturele verschillen naar voren. Het helpt om het gedrag van Nederlanders beter te begrijpen, maar ook om zich voor te bereiden op het oplossen van alledaagse problemen.

Na afloop van elke module wordt een examen afgenomen om te bepalen welke resultaten hebben studenten uiteindelijk behaald. Het examen bestaat uit vier onderdelen: luisteren, lezen, schrijven en spreken.
De nadruk ligt op het snel ontwikkelen van taalvaardigheid, zodat studenten het gereedschap krijgen die ze nodig hebben om in Nederland te integreren.

Op begin- en eindniveau werken we met NT2 volgens het Common European Framework.
Bij een goed resultaat ontvangt iedereen aan het einde van de cursus een certificaat.

Nasze kursy prowadzone są w małych grupach. Podczas lekcji nauczyciel posługuje się zarówno językiem polskim jak niderlandzkim. Dzięki temu uczniowie łatwiej mogą zrozumieć trudne zasady gramatyczne, a także mają możliwość zapytania o wymowę czy przetłumaczenie zwrotów. Jest to szczególnie korzystne na poziomie początkowym. W późniejszym czasie, w miarę wzrostu zaawansowania, nauczyciel coraz częściej posługuje się językiem niderlandzkim.

Podczas lekcji przewijają się regularnie aspekty różnic kulturowych. Pomaga to w zrozumieniu zachowania Holendrów, ale i przygotowuje do rozwiązywania codziennych problemów w Holandii.

Po ukończeniu każdego modułu przeprowadzany jest egzamin, aby określić, jakie wyniki osiągnął każdy uczeń. Egzamin składa się z czterech części: słuchania, czytania, pisania i mówienia.

Nacisk kładziony jest na szybkie rozwijanie biegłości językowej, aby uczniowie otrzymali narzędzia potrzebne do integracji w Holandii.

Na poziomie początkowym i końcowym pracujemy z programem NT2 zgodnie z Common European Framework. Z dobrym wynikiem każdy na zakończenie kursu otrzyma certyfikat.

Direct naar

Prijzen

Fotogalerij

Afspraak maken

Vraag stellen

Onze studenten

Direct naar

Stel uw vraag hier

„Als je tegen iemand praat in een taal die hij begrijpt, dan bereik je zijn hoofd.
Als je tegen iemand praat in zijn eigen taal, bereik je zijn hart.”

„Kiedy rozmawiasz z kimś w języku, który rozumie, docierasz do jego głowy.
Kiedy rozmawiasz z kimś w jego własnym języku, docierasz do jego serca.”

Nelson Mandela